Các vị trí ứng tuyển

Tên công việc
Địa điểm làm việc
Thành phố
Ngày hết hạn
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 2 days
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 2 days
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 2 days
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 2 days
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 2 days
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 2 days
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 3 weeks
Bệnh viện Hồng Đức (32/2 Thống Nhất phường 10 quận Gò Vấp)
Hồ Chí Minh
Đăng cách đây 3 weeks

Giới Thiệu

Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm và dịch vụ đúng với những giá trị mà khách hàng mong đợi

LIÊN HỆ

32/2 Thống Nhất, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại:1900 1851
Fax: 028.38940912
Email: bom@onehealth.vn