Điều khoản sử dụng

Cảm ơn Bạn đã truy cập website www.onehealth.vn thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH MTV Onehealth (Onehealth). Khi bạn truy cập và sử dụng website, chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản sử dụng website của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngừng việc truy cập và sử dụng website.

1.Quy định về sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên website nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng website mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, hay tư vấn về sản phẩm, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2.Quy định về bản quyền

Tất cả các sản phẩm thông tin trên website này bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, hình ảnh, tài liệu đều thuộc quyền sở hữu của Onehealth, trừ trường hợp do chính Onehealth công bố bản quyền của đơn vị thứ ba hoặc được quy định bởi Luật bản quyền của Việt Nam.

3.Quy định sử dụng

– Nghiêm cấm mọi hình thức vi phạm bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào trên website này.
– Mọi hình thức sử dụng thông tin sản phẩm trên website này phải ghi chú trích nguồn từ website này.
– Đối với bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này, Onehealth có thể sử dụng, công bố hoặc chuyển giao cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
– Người sử dụng đồng ý với việc Onehealth kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với website này.

4.Từ chối bảo đảm

– Onehealth không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại do liên quan đến việc sử dụng thông tin trên website này.
– Onehealth có quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ nội dung, hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào về những thay đổi đó.
– Không có sự bảo đảm rằng hoạt động của website này sẽ không bị trục trặc, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài.

5.Trẻ vị thành niên

Onehealth từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên website này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

6.Liên kết ngoài website

Website này có thể chứa các đường liên kết đến các website khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Onehealth không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ website nào khác.Фильчаков Александр Васильевичкакой телевизор лучше выбрать мнениекак делать яркий макияждвери casaporteотдых карпаты с детьмилучший брокер бинарных опционов отзывылобановский класс харьковprodvijenieсвингерысмс бесплатно на мтсчугунная сковорода купить спбдверь убертюре 2112процессоры амд для ноутбуков