Part Time

ĐIỀU DƯỠNG VIÊN (LẤY MÁU TẠI NHÀ)

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Trực app Dr.OH, chịu trách nhiệm khách hàng ở quận mình phụ trách. – Trực tiếp tới nhà bệnh nhân lấy mẫu máu xét …

Đọc thêm