Công ty TNHH MTV Doctor Fitness

Digital Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Hoạch định kế hoạch, phân tích và thực hiện hoạt động Digital Marketing, Social Media – Phụ trách phát triển các chương trình PR, quảng …

Đọc thêm 

MKT Brand Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phát triển và thực hiện chiến lược Marketing. – Phân tích xu hướng thị trường và đối thủ. – Đặt ra các quy chuẩn về …

Đọc thêm 

Marketing Executive

Mô tả công việc – Sáng tạo nội dung cho các kênh: blog, website, FB / FB Ads, Email MKT, Google MKT,… – SEO theo định hướng trên Google, Cốc …

Đọc thêm